Teknisk

Teknisk interessert? Her kan du få dybdeinformasjon om systemer, produkter og driftsløsninger.

Spør oss om tekniske systemer »

Sirkulasjonspumper

Sirkulasjonspumper sørger for sirkulasjon fra energikilden mot varmeavgivere i et varmeanlegg.

Ekspansjon

I et varmeanlegg forekommer det ekspansjon i anlegget når temperaturen i vannet endres. Vann lar seg ikke komprimere så derfor må utvidelseskreftene ha et sted å gå.

Varmepumpe eller kjølesystem

Carnotprosessen er en termodynamisk kretsprosess. Den er basert på et teoretisk motor design kalt en carnotmotor, som ble foreslått av Nicolas Léonard Sadi Carnot i 1824.